De werkplekinspectie module – krachtig en overzichtelijk

Werkplekinspecties zijn in het kader van veiligheid een bekend en geijkt middel om er voor te zorgen dat de regels worden nageleefd. Zij onderstrepen dat veiligheid een serieuze zaak is.

Opvolging van uit te voeren verbeteracties in één oogopslag

Haal voordeel uit onze registratie en rapportage van inspecties

TOP