Verklein het risico op ernstige incidenten en ongevallen ook bij het uitvoeren van specifieke taken

Met onze TRA module:

  • Krijgt u een overzocht van de risico’s per activiteit
  • Heeft u altijd zicht op de bijbehorende maatregelen om de risico’s zo veel mogelijk te beperken
  • Blijft de RI&E centraal staan in uw QHSE beleid
TOP