Ons verhaal

4QUALIS is opgericht vanuit de behoefte om de werkprocessen van arbeidsveiligheid te vereenvoudigen door de toepassing van slimme software. De consultants zorgen voor een gestructureerd raamwerk waarin de wensen en eisen van de werkvloer zijn opgenomen. Dit zorgt voor een sterke basis voor het optimaal functioneren van de software.

Innovatie en resultaat

Met de blik continu gericht op innovatie ondersteunen wij uw bedrijf of organisatie met het behalen van betere resultaten.

Super Efficiënt

Opgeleverde projecten binnen de vastgestelde termijn en het vastgestelde budget. Kleinschalig meerwerk brengen wij niet in rekening.

Zeer betrokken

Wij hebben ‘hart voor de zaak’ en spannen ons in de doelen te behalen die uw organisatie nastreeft.

Brede ervaring

Meer dan 20 jaar ervaring met het oplossen van managementvraagstukken.