100% Gebruiksvriendelijke QSHE Software

QSHE Platform

Menselijk gedrag levert een belangrijke bijdrage aan het aantal bedrijfsincidenten en ongevallen.

Wat doet 4QUALIS

4Qualis levert een informatieplatform waarop alle QSHE gerelateerde zaken worden gerigistreerd en gerapporteerd. Op dit platform worden ook toolboxen aangeboden en de voortgang daarvan bewaakt.

E-Learning

Met E-learning kunt u als veiligheidskundige toolboxen aanbieden. Leidinggevenden kunnen de voortgang van de afgenomen toolboxen bewaken en medewerkers effectief plannen.

E-Discovery

Hoe kunt u als organisatie snel en efficient bewijzen dat u er alles aan gedaan heeft om een bedrijfsongeval te voorkomen? Pure tijdwinst met onze E-discovery module.

Blog

Meer weten over informatiemanagement en QSHE?

Onze aanvullende diensten

Wij ontwikkelen digitale bedrijfsformulieren om taken en werkzaamheden beter te stroomlijnen.

Hierdoor worden bedrijfsprocessen efficienter uitgevoerd en is de informatievoorziening optimaal.

Denk bijvoorbeeld aan formulieren voor de registratie van:

  • Leveranciers beoordelingen(Management)
  • Klantteveredenheidsonderzoeken (Management)
  • Administratie Persoonlijke Beschermmiddelen (Operations)
  • De planning (Operations)
  • Ziek- en herstel meldingen inclusief proces Wet Poortwachter (HR)