Betrek iedere medewerker bij uw veiligheidsbeleid

Een incidentmelding die zich laat uitnodigen door iedere medewerker ingevuld te worden, is eenvoudig en snel aangemaakt. Onze slimme workflow zorgt ervoor dat de juiste functionaris direct op de hoogte is van de melding.

Heeft uw bedrijf vestigingen in het buitenland? Onze slimme software herkent de spreektaal van iedere medewerker. Hierdoor kan hij/zij in de eigen taal een incident melden.

Dit geldt voor alle modules van ons systeem. Hiermee is een eenduidig veiligheidsbeleid door de hele organisatie heen gegarandeerd.

Een volledig QHSE managementsysteen binnen 10 werkdagen in gebruik nemen?

TOP